مرحبا بكم في عيادة فلورا لطب الاسنان طبيب اسنانك الاول في العراق
Price List

We Look Forward to Welcoming You to the Clinic

Our complete current fees guide is on display in the reception area.


Download Price List (PDF)

Doctor Consultation Fee may varies between clinics.

Dental PricesNeed Help?

 • Examination $250
 • Examination Plus Scale & Polish from $150
 • New Patient Consultation 30min $250
 • Hygienist $44.50
 • Fillings $70 - $250
 • Root Canal $300 - $450
 • Crowns & Veneers $500 - $750
 • Re-Cement Crown $800 - $1150

Dental PricesNeed Help?

 • Examination $250
 • Examination Plus Scale & Polish from $150
 • New Patient Consultation 30min $250
 • Hygienist $44.50
 • Fillings $70 - $250
 • Root Canal $300 - $450
 • Crowns & Veneers $500 - $750
 • Re-Cement Crown $800 - $1150

Dental PricesNeed Help?

 • Examination $250
 • Examination Plus Scale & Polish from $150
 • New Patient Consultation 30min $250
 • Hygienist $44.50
 • Fillings $70 - $250
 • Root Canal $300 - $450
 • Crowns & Veneers $500 - $750
 • Re-Cement Crown $800 - $1150
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.